Gizlilik Politikası

Tarımyurdu.com – Gizlilik politikaları

İnternette çevrim içi bir şekilde dolaşırken gizliliğiniz ve güvenliğiniz bizim için son derece önemlidir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bizlerle bazı kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Biz de bu verileri oldukça hassas bir şekilde korumaktayız.

Tarım Yurdu ekibi olarak hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işleneceğini, işlenen bu verilerin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceğini, verileri nasıl işlediğimizi ve işlenen tüm bu verilerde sizlerin hangi haklara sahip olduğunuzu şeffaf ve detaylı bir şekilde açıkladık.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Tarım Yurdu, ülkemizdeki kişisel verilerin korunması mevzuatına uymak ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önemleri almaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi, otomatik ya da manuel bir şekilde kişisel veriler veya veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen işlemleri toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, koruma, uyarlama, geri alma, danışma, kullanma, yayma, karşılaştırma, sınırlama ve silme gibi eylemleri kapsamaktadır.

Kullanıcılar iki farklı şekilde kişisel verilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bunlardan ilki, gönüllü bir biçimde sağlanan bilgilerdir. Örneğin bir içeriğimizin altına yaptığınız yorumda, iletişim bilgilerinizi paylaşmak bu bağlamda değerlendirilmektedir. İkinci olarak ise platformumuzu ziyaret ettiğinizde otomatik olarak elde edilen veriler bulunmaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak internet iletim protokollerinin kullanımında örtülü olan teknik verilerdir. Ayrıca ziyaret edilen sayfalar ve gerçekleştirilen eylemlere bağlı olarak da kullanım verileri paylaşılmaktadır.

Kişisel veriler ne amaçla toplanır?

Peki ya kişisel verileriniz ne amaçla toplanmaktadır? Beş maddede bu verilerin değerlendirilme şekillerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yorum ve geri bildirim: Kullanıcılarımızın inceleme ya da yorum göndermelerine izin vermek için,
 • Harici platformlardan içerik görüntüleme: Kullanıcılarımızın sosyal medya platformlarından ya da diğer harici servislerden içeriklerimizi görüntülemesine ve paylaşmasına izin vermek için,
 • Teknik izlenim: Bakım, teknik birtakım sorunları giderme ve ziyaretçilerimizin genel performansını iyileştirmek için,
 • Posta listesi yönetimi: İnternet sitemiz ile ilgili ticari ya da tanıtım bilgileri içeren e-postalar aracılığıyla kullanıcılarımızla iletişime geçmek, haber bültenleri göndermek için,
 • Kullanıcı analizi: İnternet sitemizdeki bilgi havuzunu genişletmek ve kullanıcı eğilimlerini daha iyi anlamak amacıyla kişisel verilerden yararlanılabilir.

Toplanan kişisel veriler üzerinde haklarınız nelerdir?

Toplanan kişisel veriler ile ilgili kullanıcılarımızın çok sayıda hakkı bulunmaktadır. KVKK madde 11’de yer alan bilgilere göre tüm ziyaretçiler, bizlerden aşağıdaki konularda haklarını talep edebilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kullanıcılarımız kişisel verilerin toplanması konusunda haklarını kullanmak için iletişim bilgilerimizden bizlere kolaylıkla ulaşma şansına sahip olabilir. Talepler, bizler tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilir ve en kısa sürede işleme alınır.