Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun sulama ve arazi yapısı gibi faktörlere dayanır. Bunların dışında, daha birçok tarım sorunu da mevcuttur. Tarım arazileri ile ilgili sorunlar neymiş bir göz atalım… 

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Tarım sorunları kapsamında farklı konu başlıklarıyla bunu inceleyebiliriz. Ülkemizin her bölgesinin farklı bir coğrafi yapısı vardır. Bu nedenle, bazı dezavantajlardan dolayı tarım arazileri ile ilgili sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunların önüne geçmek veya tamamen yok etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılsa da bazı sorunlar tam anlamıyla çözülememiştir.

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun

Peki, Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir? Bu soruyu cevaplamak için farklı konu başlıklarına değineceğiz. Bu sorunlardan biri de tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapısıdır.

Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapısı

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan biri de arazinin yapısıdır. Tarım arazileri parçalı ve dağınık bir yapıya sahipse üretim maliyetlerinin artmasına neden olur. Bununla birlikte, tarımda modern yöntemlerin kullanılamamasına yol açar. Çiftçi de bu sebepten kazanç sağlayamamaktadır. Bu sorunun çözümü arazi toplulaştırmaktan geçer. Kırsal kesimlerde köy projeleri uygulanması da bu soruna çözüm oluşturur.

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Tarım arazilerinin sulanması

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan birine geldik. Tarım sorunları dendiğinde hemen herkesin aklına gelen ilk sorun mutlaka sulama olacaktır. Günümüzde sulanabilen arazi miktarı az olduğu için buna yönelik ithalat yapılmaktadır. Ne yazık ki, sulama çalışması etkin olarak yapılamadığı için üretim artışında bir sonuca varılamıyor. Etkin ve verimli sulama yapmak için çeşitli yöntemler bulundu, ancak bu yöntemlere her çiftçi ulaşamamaktadır. Bu yöntemlerden biri, damlama sulama sistemidir. Bu sistem sayesinde su israfı yapılmamakta ve ürünler doğru bir şekilde sulanmaktadır. Bu sayede, üretim açısından istenen verim elde edilmektedir. 

Tarım topraklarında karşılaşılan sorunlar

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun kapsamında toprak oldukça önemli bir faktördür. Toprağın kimyasal ve fiziksel yapısı tarım alanında oldukça etkileyicidir. Çünkü, her bitkisel ürün farklı toprak tiplerinde ve yapısında verimli sonuç verebilir. Tarım topraklarında bulabileceğimiz sorunlar çok çeşitlidir. bu sorunlar, bir toprağın beslenme durumunu düzeltme ihtiyacından doğru şekilde dezenfekte etme ihtiyacına kadar değişebilir.

Tarım toprakları ile ilgili bazı yaygın sorunlar şöyledir:

  • Topraktaki pH sapması
  • Organik madde eksikliği  
  • Tuzlu-sodik topraklara neden olan tuzların fazlalığı  
  • Beslenme eksiklikleri
  • Aşırı besin  
  • Patojen sorunları

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Toprak pH sorunu

pH, bir toprak örneği aldığımızda analiz ettiğimiz ilk parametrelerden biridir. pH sapması, yalnızca besin sorununa değil, aynı zamanda mahsul adaptasyon sorunlarına da neden olur. Asidik veya bazik olarak kabul edilebilecek bir değere uyum sağlayan çok sayıda mahsul bulabiliriz. Örneğin, asidik pH’lı topraklarda büyük gelişme gösterme eğiliminde olan meyve bitkileri (yaban mersini, kuş üzümü, çilek, ahududu…) olabilir. Bununla birlikte, pH’ı 7’nin üzerinde olan ve bazı durumlarda pH’ı 8’in üzerinde olan antep fıstığı veya trüf mantarı bitkileri gibi diğer mahsuller temel pH’a daha iyi adapte olabilir.

Ekinlerin geri kalanı genel olarak, 6.5-7 civarında bir pH ile tam potansiyellerini gösterir. Toprağın pH’ını yükseltmek veya düşürmek, potansiyel serbest asitlik, proton sayısı ve ayrıca değiştirilebilir alüminyum miktarı gibi anahtar değerleriniz varsa, kullanılacak hammadde miktarına karar verirken pratik ve karlı analizler varsa basit olabilir.

Organik madde eksikliği

Organik madde eksikliği, toprakların doğru yönetimi için felakettir. Organik madde yaşam (mikroorganizmalar) ve besinler için besin sağlar. Organik madde eksikliği olan topraklarda besin tutma sorunları yaşanır. Bunun dışında, gevşek topraklar oluşturan aşırı kum veya çok kil içeren topraklar gibi özellikler görülebilir. Bunlar da kötü yönetilen topraklardır ve tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan biridir.

Organik maddenin artması, hidrolik özelliklerin iyileştirilmesi ve besin tutma kapasitesinin iyileştirilmesi tarımsal verimlilik için oldukça önemlidir. Organik maddenin analizi, potasyum dikromat ile oksidasyondan bir spektrofotometrede ölçüm yoluyla kalsinasyona kadar farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Ölçüm sistemini hesaba katmak çok önemlidir, çünkü kullanılan sisteme bağlı olarak organik madde veya organik karbon değerini çift bir değer olarak elde ederiz. Ancak, nasıl yorumlanacağını bilmek gerekir. %2 organik madde (ortalama değer) içeren bir toprağın organik karbon değeri aşağı yukarı %1,14 olacaktır, bu nedenle saha teknisyenleri ve danışmanları zeminlerdeki organik maddenin yorumlanması konusunda farkındalık yaratmalıdır. Tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan biri olan topraktaki organik madde yetersizliği hakkında çiftçiler eğitim almalı ve bununla ilgili olarak bilgilendirilmelidir.

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Aşırı tuzlanma

Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan bir diğeri ise Topraktaki tuzların fazlalığı tarımsal verim açısından olumsuz bir faktördür. Tuzlanma besinlerin kökler ve gövde tarafından emiliminde strese neden olur. Bu stres, mahsulün özelliklerine bağlı olarak, pek çok olumsuz yönde etki yaratır. 

Toprağın tuz içeriği de toprağın elektro iletkenliği ölçülerek parametrelendirilir, bu değer tek başına temsili değildir. Değişim kompleksinde bulunan katyonların içeriğini birlikte analiz etmek gerekir.

İlginizi Çekebilir: https://tarimyurdu.com/turkiyede-tarimi-destekleyen-kuruluslar/

Yer değiştirilecek sodyum katyonlarının miktarını belirlememize izin veren bir toprak analizi varsa, toprakta aşırı (negatif) tuzlardan kaçınmak basit olabilir. Sodyum ile reaksiyona girdiği ve kolayca yıkanabilen sodyum sülfat ürettiği için sülfat (kükürt) kullanımına bağlı olarak farklı ürünler ve hammaddeler (tuz düzelticiler) bile kullanabiliriz. Bu işlemin toprağı asitleştirdiğini ve çoğu kez bu işlemin kireçtaşı değişikliği ile önlenmesi gerektiğini akılda tutmak çok önemlidir.

Bitkilerin izin verdiği tuzluluk değişkendir. Domateslerde olduğu gibi yüksek elektron iletkenliğine dayanıklı olmayan veya toleranslı olmayan bitkiler vardır. Örneğin 3.500 mikrosiemens/cm’ye yakın değerlere dayanabilir, ancak diğer bitkiler gibi fasulye, çilek veya zeytin ağaçları yüksek tuzluluktan mustarip olduğundan ve mahsul verimini düşürmemek için sürekli olarak tuz kontrolü yapılmalıdır.

Toprakta fazla tuzun olup olmadığını belirlemek için elektroiletkenliği hesaba katmalıyız, ancak PSI ve RAS gibi bazılarını bilmek de önemlidir. Bunlarda ilki yani değiştirilebilir sodyum yüzdesi oranını tanımlayan parametreler üretir. Sodyum emilimi ve değerin sorunlu olup olmadığını belirtmek için kullanılır.

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Beslenme eksiklikleri

Çoğu zaman toprak üzerine gübre ve ”atık” uygulayarak mahsulümüzün gerçeklikten uzak olan tüm ihtiyaçlarını karşıladığımıza inanıyoruz. Gübreler bir dizi besin maddesi uygular. Mahsuller bu besin maddelerini büyüme, mahsul verimi ve toprak tipinin yanı sıra çevresel faktörler gibi etkileyebilecek diğer birçok değişken faktöre bağlı olarak değişen miktarlarda çıkar. 

Herhangi bir makro besin veya mikro besin maddesindeki en ufak bir eksiklik dengesizliklere ve verim sorunlarına neden olacağından, optimum kalite ve verimle tarımsal üretim elde etmek için mahsulün doğru bir yönetiminin geliştirilmesi gerekir.

Günümüzde, belirli bölgelerde toprakların genellikle aynı besin maddesinin fazlalığını veya eksikliğini nasıl gösterdiğini gözlemlemek ilginçtir. Bunun nedeni, komşunun yaptığını yapmaktır. Halbuki, bu tamamen yanlış bir uygulamadır. Gübreleme bir üründen verim almak için ve dolayısıyla iyi bir tarımsal faaliyet gerçekleştirmek için oldukça önemlidir. Bazı topraklara uygulanan gübreler aşırı potasyum ve fosfor ile ilgili sorunlar da meydana getirir. Bu nedenle profesyonel bir çiftçiyseniz, toprağınızın diğer çiftçilerin toprağından farklı olduğunu ve yalnızca sizin verebileceğiniz bir yönetime ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir. 

Türkiye'deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorun nedir?

Fazla besin

Topraktaki aşırı besin maddeleri sadece kirliliğe veya para kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda besin zehirlenmesine de yol açabilir. Bu da, hasat zamanına varmadan mahsulün öldüğünü gösterecek ve tüm emeklerinizi çöpe atmış olacaksınız. Toprağa fazlaca besin maddesi vermek zararlıdır. Türkiye’deki tarım arazileri ile ilgili en önemli sorunlardan biri de budur. Çiftçiler, toprak analizi yaptırmadan bilinçsizce gübreleme yapmaktadır. Gübreleme toprak tipine göre ve bitkisel ürüne göre değişkenlik gösterir. Bununla ilgili olarak, çiftçilerin saha teknisyenleri ve ziraat danışmanlarından yardım alması önemli olacaktır. Ayrıca, çiftçiler iyi bir tarım faaliyeti yürütmek için çeşitli eğitimleri de almalıdır.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol